انگلیسی

145 - 149 / 149

American English File 1
By tina Salehi انگلیسی
  • 0Sales

مجموعه کتاب های 6 جلدی امریکن انگلیش فایل در آموزشگاه های زبان تدریس میشود. لغات هر کتاب را به تفکیک درس ها برای شما آماده شده است. سطح یک از مجموعه کتاب خدمت شما تقدیم میشود . امیدوارم این مجموعه برای شما مفید باشد.

30
American English File - Starter
By tina Salehi انگلیسی
  • 0Sales

مجموعه کتاب های 6 جلدی امریکن انگلیش فایل در آموزشگاه های زبان تدریس میشود. لغات هر کتاب را به تفکیک درس ها برای شما آماده شده است. نسخه مقدماتی مجموعه خدمت شما تقدیم میشود . امیدوارم این مجموعه برای شما مفید باشد.

18
آموزش زبان آلمانی
By Mahta انگلیسی
  • 0Sales

This Flash cards are are basic

0
گرامر زبان انگلیسی - سطح مقدماتی (با تمرکز بر کتاب زبان دوازدهم)
By Nadia Karimi انگلیسی
  • 0Sales

مجموعه‌ای از کاربردی‌ترین و مهم‌ترین نکات دستوری زبان انگلیسی، با تاکید بر کتاب زبان دوازدهم.

90
مجموعه‌ی لغات کتاب زبان انگلیسی دوازدهم + نمونه سوالات
By Nadia Karimi انگلیسی
  • 0Sales

مجموعه‌ی کاملی از لغات کتاب زبان دوازدهم

50