آموزش زبان های خارجی

  • /
  • آموزش زبان های خارجی

1 - 9 / 202

رودلف گوزن بینی قرمز!

رودلف گوزن بینی قرمز!

By taha Radmanesh
0Sales
0
به یکجا رفتن

به یکجا رفتن

By taha Radmanesh
0Sales
0
بازی کردن

بازی کردن

By taha Radmanesh
0Sales
0
صدای بچه ها، رنگ های باد

صدای بچه ها، رنگ های باد

By taha Radmanesh
0Sales
0
آخرین کریسمس

آخرین کریسمس

By taha Radmanesh
0Sales
0
پرنده سیاه

پرنده سیاه

By taha Radmanesh
0Sales
0
رودلف گوزن بینی قرمز!
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales

هر کس در جهان زبان انگلیسی بلد باشدآهنگ کریسمس کلاسیک، "رودلف سرخ بینی گوزن های شمالی"را شنیده است. حالا نوبت شماست

0
آیا با خشم نگاه نمی کند ؟
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales

پس از حمله به یک کنسرت در منچستر در 2017 این آهنگ توسط یکی از خواننده های پاپ آمریکایی تولید شد تا به کنترل خشم مردم منچستر در مورد آن موضوع کمک کند

0
به یکجا رفتن
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales

در این آهنگ به شما در زمینه زمان فعل در زبان انگلیسی کمک میشود تا این بخش را به خوبی فرا بگیرید

0
بابا نوئل در حال آمدن به شهر
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales

از مهم ترین و شناخته شده ترین آواز های کیریسمس متوان به آهنگ بابا نوئل در حال آمدن به شهر است، اشاره کرد.

0
بازی کردن
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales

این آهنگ در مورد دوستان و دوست داشتن آنان است و به شما در روابط دوستانه کمک بسیاری میکند

0
صدای بچه ها، رنگ های باد
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales

آهنگ رنگ از باد در مورد دختری کوچک است و موضوعات ان در مورد زیبایی و طبیعت است

0
آخرین کریسمس
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales

یادگیری کلمات در مورد عشق، افراد خاص، و جشن های تعطیلات در این آهنگ

0
پرنده سیاه
By taha Radmanesh انگلیسی
  • 0Sales

این آهنگ، "سیاه" در اصل توسط معروف باند جهان، بیتلز انجام شد. برای برخی از موسیقی ها و برخی از کلمات به زبان انگلیسی عالی است

0